• Tag
  Akárhogy elrejtőzől, látlak, Isten
  Rejteztem én is előled, hiába!
  Utánam jöttél tenger viharába,
  Engedetlen szolgádat meggyötörted,
  Magányos gőgöm szarvait letörted.
  De mennél csufabb mélybe hull le szolgád,
  Annál világosabb elötte orcád.
  Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled
  S ki nem akar szenvedni, kétszer szenved.
  De te se futhatsz, Isten, énelőlem
  Habár e halban sós hús lett belőlem
  Már 24
  0 2
  purple and Duell kedveli ezt