Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a Vocler.com oldalon, az online közösségi szolgáltatáson.
Ez a honlap a Vocler Közösségi elérhetősége: info@vocler.com, a továbbiakban "Vocler - tulajdona.

A Vocler-szolgáltatás használatával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Vocler fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Vocler-szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.
A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által az oldalon elhelyezett (feltöltött) bárminemű tartalomért.

A Szolgáltató bármikor indoklás nélkül törölheti, korlátozhatja vagy módosíthatja a Felhasználó regisztrációját, valamint az adatait, beleértve fórum hozzászólásait, naplóbejegyzéseit, levelezését, fényképeit.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa regisztrációkor/adatmódosításnál megadott adatok publikusak, kivételt képez ez alól az e-mail cím és azok az adatok amiket a Felhasználó privát adatként jelölt meg. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött bárminemű tartalmat Szolgáltató előzetes egyeztetés nélkül reklám céljára felhasználhatja.

A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás során reklámokkal támogatott e-maileket fogadhat.

A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók nem publikus adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem felel ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás).

A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó leveleibe, személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.

A Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti feltételeket.
Ha nincs kivel,de szeretnel

Poptarisznya

--Csak a tiéd vagyok kattints a képre!--